Onderzoek

Onderzoek

Kwaliteit van bestaan vergroten


Meten van kwaliteit van bestaan is mooi, maar daarmee ben je er nog niet. Wat je echt wilt weten is hoe je de kwaliteit van bestaan van een persoon kunt vergroten.


Door het doen van onderzoek kunnen we leren wat wel en wat niet helpt de kwaliteit van bestaan van een persoon te vergroten. Met Stichting POS NL vinden we het belangrijk dat dit soort onderzoek gedaan wordt en werken we daar graag aan mee.


Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat omgevingsfactoren van invloed zijn op het verbeteren van    de kwaliteit van bestaan van mensen. Prof. Schalock (20017) spreekt in dit verband van het creeren van omgevingen in plaats van de nadruk te leggen op dienstverlening als belangrijkste taak voor een organisatie.


In een onderzoek gedaan door Claes, Van Hove, Vandevelde, van Loon & Schalock (2012) konden omgevingsfactoren (zoals zelfstandig wonen en het hebben van een reguliere baan of vrijwilligerswerk)  gerelateerd worden aan een hogere uitkomst op kwaliteit van bestaan.


Ook Lombardi, Croce, Claes, Vandevelde & Schalock (2016) constateerden een hogere kwaliteit van bestaan bij mensen die kleinschaliger wonen en deelnemen aan activiteiten in de samenleving (zoals een reguliere baan en/of vrijwilligerswerk). 


Vanuit E-Qual, het expertisecentrum rond Kwaliteit van Bestaan in Gent, wordt veel onderzoek gedaan. Hierbij zijn meerdere internationale partijen betrokken.


Stichting POS NL is met trots een van de betrokken partijen!

CONTACT

Segeerssingel 6

4337 LG MIDDELBURG

T.  +31 - 0118 434 500

M. +31 - 0641 286 111

POS NEDERLAND

Voor kwaliteit van bestaan!

VOLG ONS